Ρίγανη

Περιγραφή:   Με δυνατό άρωμα από το Βουφάγιον όρος
(Εχτίχοβα).
   
  Τριμμένη, άτριφτη!

 

TOP